CALLESEN – Mindre Stress

CALLESEN CONSULT

Jeg samarbejder med dygtige konsulenter i feltet omkring stress- mestring, reduktion og behandling.

Sammen tilbyder vi specialiserede og særligt udviklede koncepter der for mit vedkommende er med udgangspunkt i ROF, Ressource Orienteret Færdighedstræning, som oprindeligt er udviklet af Merete Brantbjerg, medudvikler af bodyanalysen og Bodynamic uddannelsen.

ARBEJDSTRIVSEL.NU – forebyggelse og reducering af stress for sagsbehandlere

Særligt er forløbet for sagsbehandlere udviklet med min gode kollega Lotte Sparlund, Psykomotorisk psykoterapeut og Traumeterapeut, MOAIKU, v/ Merete Brandtbjerg

mindrestress.dk– for stressramte og traumatiserede mennesker

Dernæst samarbejder jeg med flere af mine kollegaer i MOAIKU sammenhæng,  omkring stressmestring for mennesker, der ønsker at ændre på sine livsvaner. Reducere det, der giver stress og forbedre adfærd, der understøtter mere nærvær, mere kropskontakt og mere balance imellem job og fritid. Dette forløb er ligeledes dækkende for traumatiserede mennesker med flere grader af stress tilstande, der er ubehandlede. På mindrestress tilbydes klienterne NADA akupunktur i et community tilbud, til stress-, depression- og PTSD.

UNGESLIV – reducering af stress for unge

Dette projekt er jeg særligt glad for fordi det har vist resultater, der har et fremtidsperspektiv og som understøtter menneskeligt liv og trivsel.  Det var et særligt udviklingsprojekt for psykisk sårbare unge mennesker med en pårørende indentitet. Dette projekt blev til en frivilligforening for unge, der hjælper andre unge. I den sammenhæng samarbejder jeg fortsat med en anden dygtig kollega, Sanne Roesen, aut. Psykoterapeut med særlig opmærksomhed på pårørende.

THEAgruppen – reducering af stress i leverummet

Dette projekt var et eksperimenterende tilgang til psykoterapeutisk metode uden at være terapi. Vi arbejder med indretning der støtter til trivsel og reduktion af indre stress. Her samarbejder jeg med en super dygtig og specialiseret kollega, som hedder Lone Lings, indretningsarkitekt. Projektet går ud på at skabe trivsel og animere til egen motivation og handlekraft. Det er noget helt særligt at arbejde med den indgangsvinkel til stressreduktion. Projektet er afsluttet og eksisterer ikke på nuværende tidspunkt.

Familie og psykiatri

SOLVANG BØRNE- og UNGDOMSPSYKIATRI

Familie og psykiatri – området er i forandring og i den forbindelse er jeg er meget glad for at have et spændende samarbejde med en dedikeret specialist, generalist og praktiker på området, Lisbeth Sandal Kortegaard, Speciallæge, ph.d., børne- og ungdomspsykiatri, Højbjerg.