I arbejdet med at få mere overskud og skabe robusthed i hverdagen anvender jeg bl.a. ACT (Acceptance Commitment Therapy) som er en nyere udviklet psykologisk metode. Den har rødder i systemisk teori og kognitiv teori. Metoden bygger på at udvikle personligheden udfra forskellige områder:

Kontakt med nuet

Værdier

Engageret handling

Selvet som kontekst

Fusion/ defusion

Accept

Den danske model kaldet Hexaflex modellen er et værktøj, der giver god proces for terapien og udviklingen.

HEXAFLEX Dansk