Psykologisk Robust – ACT

I arbejdet med at få mere overskud og skabe robusthed i hverdagen anvender jeg bl.a. ACT (Acceptance Commitment Therapy) som er en nyere udviklet psykologisk metode. Den har rødder i systemisk teori og kognitiv teori. Metoden bygger på at udvikle personligheden udfra forskellige områder:

  • Kontakt med nuet
  • Værdier
  • Engageret handling
  • Selvet som kontekst
  • Fusion/ defusion
  • Accept

Den danske model kaldet Hexaflex modellen er et værktøj, der giver god proces for terapien og udviklingen.

HEXAFLEX Dansk

 

Linda Callesen, Relationel Traumeterapeut