Psykologisk Robust – ACT

I arbejdet med at få mere overskud og skabe robusthed i hverdagen anvender jeg bl.a. ACT (Acceptance Commitment Therapy) som er en nyere udviklet psykologisk metode. Den har rødder i systemisk teori og kognitiv teori. Metoden bygger på at udvikle personligheden udfra forskellige områder:

  • Kontakt med nuet
  • Værdier
  • Engageret handling
  • Selvet som kontekst
  • Fusion/ defusion
  • Accept

Den danske model kaldet Hexaflex modellen er et værktøj, der giver god proces for terapien og udviklingen for dig som klient. Processerne i dit forløb tager udgangspunkt i at få bevægelse i de forskelige områder og som en “dans” vil vi bevæge os rundt for at få mere klarhed og mere indsigt.

ACT er en aktiv proces og metode som gør at du bliver aktiv i din egen proces og at du får hjælp til at holde fokus og skabe rum for din refleksivitet og bevægelighed mod forandring. Metoden bruger jeg ofte som et “værktøj” når det giver mening i den personlige proces og når du er klar til den form for proces.

HEXAFLEX Dansk