Links til teoretikere

Systemiske teoretikere

Her kan du læse lidt mere om den systemiske tænkning og hvad jeg ellers er funderet i og af. Det vil bl.a. være noget af den viden, der ligger til grund for mine overvejelser ved løsning af opgaver hos kunden.
Traume relaterede teoretikere og praktikere,  jeg læner mig op ad og har trænet hos og som jeg stadig træner ved

Steder at finde sig selv..Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – Aarhus Universitet – DPU
VIA University College
Uddannelsesguiden
EVA – Danmarks Evalueringsinstitut
Den Europæiske Socialfond | SOCIALFONDEN
Uddannelses og forskningsministeriet
Social og indenrigsministeriet

Callesen Consult
Mindrestress
Blivklar
arbejdstrivsel.nu
Ungesliv
MOAIKU Bodynamic, V/Merete Holm Brandtbjerg
Britta Kvist
Linkedin
Alzheimer
Labconfidential
SCKK
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
Frivillig job
Inhabitat

Aarhus musikskole

Eu Socialfond

Erasmus +