Links til teoretikere

Steder jeg holder af –

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – Aarhus Universitet – DPU
VIA University College
Uddannelsesguiden
EVA – Danmarks Evalueringsinstitut
Den Europæiske Socialfond | SOCIALFONDEN
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Socialministeriet

Callesen Consult
Mindrestress
arbejdstrivsel.nu
Ungesliv

MOAIKU Bodynamic, V/Merete Holm Brandtbjerg
Britta Kvist

Linkedin

Demensnet
ADHD
Braindisorder
Labconfidential
SCKK
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Ledelse&Uddannelse
FAIR danmark
Frivillig job
InhabitatSystemiske teoretikere som jeg holder af –

Her kan du læse lidt mere om den systemiske tænkning og hvad jeg er funderet i og af. Det vil bl.a. være noget af den viden, der ligger til grund for mine overvejelser ved løsning af opgaver hos kunden.

Maturana, Humberto proff. i neurobiologi. Skaberen af “autopoiesis” begrebet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana

Peter Lang, tidligere præst, forfatter og supervisor
http://www.kcc-international.com

Tomm, Karl, familieterapeut.
Udvikler de fire spørgsmålstyper: Lineære, cirkulære, refleksive og handlingsafklarende spørgsmål. Specifikt bruges hans spørgsmålstyper i coaching og supervision.
http://www.familytherapy.org/downloads.html#KT

Levine Peter, Ph. D, psykolog og biofysiolog udvikler af Chock Traume terapi,
Somatic Experiencing® – SE®

Steen Jørgensen og Merete Holm Brantbjerg

Bateson, Gregory, professor i antropologi
Central i den systemiske tænknings teorier.
http://www.oikos.org/baten.htm
http://da.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson

Cooperider, David, professor i organisation og adfærd
Grundlæggeren af begrebet AI, Appreciative Inquiry, Anerkendende samtale.
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Cooperrider

Gergen, Kenneth J, Professor i psykologi
Manden der har fået os til at forstå vigtigheden af det relationelle i kommunikationen
og at virkeligheden er en social konstruktion.
http://www.taosinstitute.net

CSIKSZENTMIHALYI, Mihály, Professor i psykologi og management
Udviklet Flowteorien.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi
http://www.brainchannels.com/thinker/mihaly.html

Vygotsky, Lev Somonovich, Russisk psykolog
NUZO, Nærmeste udviklingszone.
http://www.leksikon.org/art.php?n=4804