Ledelse i praksis

Når du arbejder som leder vil du indimellem opleve at du ikke er helt klar til en forestående opgave. Det kan være at du opdagede det for sent og har fået nogle mentale “knups” eller du har oplevelsen af at du lige mangler noget ekstra overblik.

Det er sådan for de fleste mennesker, der arbejder med andre mennesker – og det er jo det ledelse handler om… så er der store kræfter at hendte hos os selv som menneske – hvis vi vel og mærke arbejder med os selv. Det kræver at vi har lyst til at lære os selv bedre at kende og tør se os selv i øjnene i spejlet.

Dit eget arbejde med dig selv gør dig til en langt bedre leder – du vil opnå og opleve at være mere groundet, være mere tydelig i dit sprog verbalt og nonverbalt. Du vil opleve at blive taget mere alvorlig og du kommer til at opleve at “livet er ikke så tungt og svært“.

Der er flere veje at gå – jeg tilbyder tre tilgange