Undervisning

Jeg har undervisningserfaring igennem
hele min karriere og har undervist på flere efteruddannelsesområder og ungdomsuddannelser

Målgrupper:

Unge imellem 12 – 29

Unge i ungdomsuddannelse

Unge på kanten af uddannelse og job

Voksne efterlønsmødtagere

Voksne imellem job

Forskellig etnicitet

Forskellige strategiske niveauer

Kvinder

Mænd

Leave a Comment