Supervision

Gruppe supervision

Jeg har god praksiserfaring for supervision og har oparbejdet viden igennem mine specialisering indenfor Relationel Traumeterapi og opgaver hos mine kunder, klienter og ikke mindst min egen supervision i forbindelse med min praksis.

Supervision tager teoretisk udgangspunkt i relationel traumeterapeuti. Da vi anvender SCT og  Polyvagal teorien ind i processerne. Metoden kan bruges til konfliktløsning, stressreducering,  udviklingsorientering og personlig udvikling og gruppefelts udvikling. Det der kommer ud af metoden er ofte større mental fleksibilitet indivviduelt og kollektivt.  Færre konflikter og øget dynamik i gruppen. Individet bliver mere opmærksom på egne ressourcer og ansvar for sig selv og for gruppen.

 

Min teoretiske orientering og overbevisning er systemisk orienteret. Jeg træner mine supervisanter i SCT, System Centeret Therapy og vi anvender denne som en grundlæggende metode til inklusion og integration til nærvær og forandring og med gruppefeltet som væsentlig læringsfaktor. Derudover anvender jeg flere elementer fra Relationel traumeterapi, og  ACT, acceptance commitment therapy som metode for konsulenter i vejledningsfeltet og når supervisionen er for mennesker, der har med mennesker at gøre. Min egen træning i dette traumefelt har forløbet siden 2010.

Målgruppe

  • Pædagogisk personale
  • Ledere
  • Socialfaglig personale

Læs om emotionerne

Emotionerne kan drive os til vanvid

Udbytte

I / du får større “robusthed” i arbejdet med andre mennesker, samt reduktion af stress i arbejdet både for jer/ dig selv og klienter. Bedre faglig udvikling og bedre kollegial udvikling og sparring. Løbende regulering i låste tilstande. Integration af ressourcer og en træning  i praksis som supervisant.

  • Supervision er for konsulenter og ledere med fokus på casearbejde
  • Supervision er for teams med fokus på trivsel i teamet
  • Supervision i konfliktsituationer med fokus på at udvikle og arbejde i et felt med anerkendelse

 

Pris

For en supervison session kr. 1550,-  pr. deltager for min. 4 og max. 6 deltagere. Supervisionen varer 1,5t. pr. deltager. Dvs. Hvis I er 4 deltagere i en gruppe får i 6 timers supervision inkl. 1 times frokostspause.

Vi laver højest grupper med 6 deltagere og mindste 2 deltagere. 

 

 

 

Overordnede vilkår og rammer

Når vi lægger en plan for gruppen er det væsentligt at medlemmerne holder aftalen med hinanden og fastholder gruppens tider. Det er væsentligt for processen og væsentlig for gruppefeltet.

Som enkelt medlem komitter man sig for et halvt år af gangen, det gør man bla. for at sikre tryghed i gruppen og for gruppefeltet og for deltagerne enkeltvis samt af hensyn til den fælles aftale og investering overordnet set.

Hvis man bliver forhindret i at deltage, betaler man sin del – undtagen hvis man bliver syg eller en skelsættende begivenhed pludselig opstår, da aftaler supervisor og deltageren hvorledes betalingen skal være, oftest vil det være 50/50 hvis ikke andet er aftalt. 

 

Projekter

Kontakt

31 38 89 68 eller mail: kontakt@lindacallesen.dk

Linda Callesen, Relationel Traumeterapeut

Leave a Comment