Podcast – Kvinde, Liv & Lyst

Dette podcast blev til, da jeg beskæftiger mig med kvinders trivsel og livsudfoldelse. Igennem mit arbejde som traumeterapeut er det gået op for mig at mange kvinder ikke får udnyttet sit potentiale og mange kvinder føler sig overset eller misforstået ifht. deres evner; empatiske, emotionelle, sociale, og sexualitet – fagligt og i fht. strategiske evner.

Vi halter bagud når vi ser på verden og hvad der sker uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt. Min påstand er at kvinder i mange sammenhænge faktisk bliver overuddannet til efterfølgende at passe børn og så bagefter, er de nødt til at forsøge at indsendte det tabte på arbejdsmarkedet.

Privat billede Copyright Linda Callesen

Hvis kvinden ikke vælger at passe børn, bliver hun ofte også set skævt til, hvis hun har overladt børneopdragelsen til andre. Med det følger der mængder af skyld og skam til kvinden, for at være mindre “empatiske” eller ikke yde den fulde moderrolle set i et såkaldt traditionelt perspektiv.

Kvinders rolle og sexualitetsudvikling er i et opbrud og for nogen i et sammenbrud og det kræver at vi diskuterer og undersøger hvad det vil sige at være kvinde – før vi tror vi skal ligne alt muligt andet eller arve andre dogmer og konventioner.

Mange kvinder og mænd tænker ikke over hvad det vil sige at være det ene eller andet i normale sammenhæng, men der er så mange forskellige konventioner på kønnenes domæner. Vi ser i erhvervslivet at kvinder er mindre repræsenteret – stadigt – og vi hører også fra mennesker, der foretager kønsskifte fra mand til kvinde at de begynder at forstå hvad det vil sige at være kvinde på et moderne arbejdsmarked. Det er overraskende hvor svært det kan være at se og finde ud af hvad det er der er forskelligt. Men vi ved at mange kvinder har det svært med sine mange roller og vi ved også at mange kvinder er overrepræsenteret i sygedagpenge området på den “forkerte side af skrivebordet” altså i sygestatistikkerne. Det er jeg nysgerrig på at se lidt mere inden omkring og få mere viden frem fra kvinder om kvinder. Det kommer til at handle om Hvad kvindelighed er, hvad det vll sige at være kvinde på et arbejdsmarked og hvad det vil sige at være kvinde i et parforhold. og så ser vi også på kvinder og sundhed og seksualitet.

Læs artiklen om emotioner

EP. 8. Kvinde, Liv & Lyst og Katrine Nørgaard taler om kvinder og hjernerystelse Kvinde, Liv & Lyst

I denne episode vil du få meget mere at vide om hjernerystelse og hvordan Katrine Nørgaard arbejder med en bevidsthed ind i helingen. Det er en interessant samtale der kommer vidt omkring hvordan vi bør se på de to biologiske køn når det bl.a. handler om restitution efter en hjernerystelse. Der er forskel og tallende viser det også i sygefraværsstatistikkerne – problemet er bare at mange kvinder opfattes som problematiske når de tager længere tid om restitution end mænd. Det er der efterhånden nogle indikatorer på hvorfor.  Måske kan det give anledning til at man overvejer at forske noget mere på forskellene, så vi kan lave kønsorienterede behandlingsstrategier. Det ville ikke være en dårlig ide, er der noget der tyder på. Rigtig god fornøjelse!
  1. EP. 8. Kvinde, Liv & Lyst og Katrine Nørgaard taler om kvinder og hjernerystelse
  2. EP. 7 Manifest for kvinder, 2. del af min samtale med Birgitte Baadegaard om kvinder
  3. EP. 6 Manifest for kvinder, om paradigmeskift i verden og imellem kvinder og mænd. Hvad kvinder kæmper med og har som ressourcer
  4. Ep. 5 Hvad er Naturlig Hormonterapi? Jeg besøger Inger Rasmussen en NHT terapeut
  5. Ep. 4. Del 2. af samtalen med Ann Sofie Bækgaard om kvinders underliv og dets ressourcer

Podcast: Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi /BKST

Dette podcast er et forsøg på at give en dybere beskrivelse af hvad BKST egentlig er. Det er en relativ ny behandlingsform som kan anvendes til mange forskellige former for mistrivsel og fysiske skavanker. Det er en meget nænsom behandlingsform som har stor potentiale også for nyfødte babyer og deres mødre.

BKST benytter viden fra osteopatien, Anatomien og fysiologien. Den arbejder med meget nænsomme metoder omkring kontakt og kommunikation generelt set. Så hvis du får lyst til at lytte mere til det emne som jeg også tilbyder mine klienter så lyt med på podcastet her:

https://biodynamiskkraniosakralterapi.buzzsprout