De underliggende energier – i traumer kan være så voldsomme at det overvælder almindelig trivsel. Relationel traumeterapi arbejder med de bagvedliggende energier i traumer #relationeltraumeterapi #lindacallesen