Det kræver bølger at finde de rette trædesten V. Linda Callesen